Aby ste sa mohli pridať do klanu musíte mať zelený cape.

Combat level minimále 20.

Najmenej výbava iron.

Prihlasujte sa na e-mailovej adrese lbacigal@zoznam.sk

Alebo u mňa počas hrania hry. My name is King_Chicco.

WebZdarma.cz